Ergünbaş Pipe

Birlikten Kuvvet Doğar

Ergünbaş Group, genel hatlarıyla çevrenin korunmasına, toplum ilişkilerinin güçlenmesine, uluslararası pazarlarda kurumların rekabet yeteneğinin gelişmesine ve çalışanların daha etkin bir şekilde üretim sürecine katılabilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Kurulduğu ilk günden bu yana topluma hem ekonomik hem de sosyal yönden üst düzey yarar sağlama amacı gütmektedir. Ergünbaş Group, eğitim, çevre, kültür ve sanat alanlarındaki kurumsal sosyal projeleri ile topluma değer katan ve bireylerin gelişmesini sağlayan pek çok gelişme yürütmektedir.

Eğitim

Toplumsal olaylara karşı duyarlı, çevreye karşı bilinçli ve sorgulama yeteneğine sahip, okuyan ve araştıran çocuklar yetiştirmek için eğitim projeleri gerçekleştiren Ergünbaş Group, daha güçlü bir dünya için yeni nesillerin eğitimine destek olur. Türkiye ve Cezayir’de eğitim gören maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere ve kimsesiz çocuklara düzenli olarak burs ve eğitim yardımları ile çeşitli okul ve kurumlara bağışlar yapılmaktadır.

Sağlık

Sosyal sorumluluk çerçevesinde sağlığı teşvik edici ve geliştirici hizmetler sunarak toplumun sağlık düzeyinin ve sağlık okur-yazarlığının yükseltilmesine katkı sağlama amacı hedeflenmektedir. Ergunbaş Group çatısı altındaki çalışma arkadaşlarımız ve lokasyonlarımız çevresinde bulunan maddi imkanı olmayan ve sağlık durumu kritik olan kişilere çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Sağlık alanının hala çok desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyor, bunun için elimizden geleni yapıyoruz.

Diğer

Çevre, çeşitli spor birlikleri ile kültürel ve sosyal faaliyetlerde de Ergünbaş Group olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumun kalkınmasında maddi ve gönüllü insan kaynağı desteği vererek, yaşadığımız toplumda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hep beraber ulaşmak için geçmişten bugüne üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz.