Ergünbaş Pipe

Yağmurlama Sulama Borusu Nedir?

Yağmurlama sulama sistemi, adından da anlaşıldığı üzere yağmura benzer bir sulama sistemidir. Su, bir boru sistemi aracılığı ile pompalanarak havaya püskürtülür. Bu sulama sistemi doğal yağışa benzediği için yağmurlama adını almıştır. Toprağı yumuşatmak için gereken suyu sağlamak ve her bitkiye ulaşmak amacıyla tasarlanmıştır. Yağmurlama sulama sistemi öncelikli olarak bir sulama pompa ünitesine sahiptir. Bu pompa sulama işlemi için gerekli olan en az 2.5 atm. basıncı üretmektedir. Daha sonra su jetini damlacıklara dönüştüren fıskiyeler bulunmaktadır. Bu fıskiyeler elle ya da maline ile tarlanın ya da arazinin farklı alanlarına su geçirebilir. Böylece tüm sular eşit miktarda yayılır.

Yağmurlama Sulama Yönteminin Uygulama Koşulları Nelerdir?

Yağmurlama sulama sistemleri uygun bir biçimde işletilirse, sulama ihtiyaçları önemli ölçüde azalacaktır. Yüzeyi düzgün olmayan eğimli ve engebeli arazilerde bile başarılı sonuçlar vermektedir. Yağmurlama sulama sistemi su kaybını azalttığı gibi, suyu eşit miktarda dağıtarak verimli bir şekilde kullanmayı sağlar. Özellikle tahıllar, bakliyat, buğday, şeker kamışı, sebzeler, meyveler, pamuk ve yer fıstığı mamullerinin sulanmasında tercih edilmektedir.

Yağmurlama Sulama Sistemleri’nin Avantajları Nelerdir?

 • Su kullanma randımanı yüksek olduğu için sulama suyunun az olduğu bölgelerde sudan azami yararlanılabilir.
 • Düzgün olmayan tarım alanlarında tesviyeye gerek yoktur.
 • Arazi ne kadar engebeli olursa olsun erozyona uğratmadan sulama yapılabilmektedir.
 • Toprak derinliğini az olan arazilerde kullanılması en uygun olan sulama sistemidir.
 • Kontrollü bir sulama sistemidir.
 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.
 • Ekin mamulleri dondan ve sıcaktan korunmaktadır.

Yağmurlama Sulama Borularını Yerleştirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Ana boru hattı hakim eğim doğrultusunda yerleştirilmelidir.
 • Yağmurlama lateralleri hakim meyile dik ve imkan nispetinde tesviye eğrilerine paralel doğrultuda olmalıdır.
 • Rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde lateraller hakim rüzgar yönüne dik gelecek biçimde yerleştirilmelidir.
 • Çok uzun yağmurlama laterallerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Laterallerin kısa olması işçiliği azaltır ve eşit su dağılımı sağlar.
 • Laterallerin ana hat üzerindeki hareketi en az iş gücüne ihtiyaç gösterecek biçimde düzenlenmelidir.
 • Lateral hareketlerinin kolay ve birlikte çalışan başlık sayılarındaki değişimin az olması için sistem imkan oranında kare veya dikdörtgen şeklinde düzenlenmelidir.
 • Uygun ve ekonomik boru çapları seçimine imkan vereceğinden, pompaj ünitesi mümkünse alanın ortasına yerleştirilmelidir.